Şirketin Personel Politikasının temelini oluşturan ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Şirket bünyesinde boş kadrolara iş tanımlarının gerektirdiği nitelikte uygun ve yetenekli personel almak,

 • Tüm personele yeterlilik ve yeteneklerine uygun yetişme ve ilerleme imkanı sağlamak,

 • Personelin kişiliğine saygı duymak, tüm hak ve menfaatleri gözetmek,

 • Çalışma istek ve arzusunu geliştirici bir iş ortamı, iyi beşeri münasebetler tesisini sağlamak,

 • Personeli başarılı olmaya yönlendirmek, eğitim, bilgi ve yeteneğine göre eşdeğer imkanlar sağlamak, başarılı olanları ödüllendirmek,

 • Boşalan yönetim kadrolarına öncelikle şirket bünyesi içinden eleman yetiştirmek ve atamak,

 • Gereğinden fazla personel istihdam etmemek, personelin bilgi ve becerisine uygun görevde azami verimle çalışmasını sağlamak,

 • Bütçe imkanları ölçüsünde, personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personeli faydalandırmak suretiyle şirkette çalışmayı cazip hale getirmek,

 • Kadro imkanları dahilinde yetenekli ve başarılı personele yükselebilme imkanı ve iş güvenliği sağlamak,

 • Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerinin idareye kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek,

 • Etkin bir eğitim plan ve program ile tüm personele kendisini geliştirme (kariyer yapma) imkanı sağlamak.

 • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.

 • Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek.

 • Personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve iyi bir beşeri ilişkiler kurulmasında çaba göstermek.

  AÇIK POZİSYONLAR

SAHA SATIŞ UZMANI

REKLAM SATIŞ UZMANI

MÜŞTERİ HİZMETLERİ UZMANI

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ

İNŞAAT DANIŞMANI

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

SEKRETER

TEMİZLİK PERSONELİ